Tjänster

Grundström

Psykoterapi & Handledning AB

Personalstöd för

företag


Kontakta mig så kan vi tillsammans titta på hur just era behov ser ut. 


-Grupphandledning

-Enskilt personalstöd

-Chefstöd

Psykoterapi

I relationell psykoterapi utgår man från att psykiska svårigheter i stor utsträckning grundar sig i bristfälliga relationer. Mycket bl.a. inom forskning pekar på att problem som utvecklats inom relationer har störst chans att lösas i en trygg terapeutisk relation där man aktivt försöker förstå och förändra klientens sätt att relatera till sig sälv och andra.

Det kan finnas många olika orsaker till att man söker psykoterapi, det kan vara mer specifika symptom som ångest, depression eller tvångstankar eller en önskan om att bli tryggare i sig själv. Oavsett orsak så vill man förändra något som hindrar att leva livet fullt ut.

I en psykoterapi som är relationell strävar man efter ett flexibelt och personligt möte en god allians som är grundläggande för förändringar. Den som söker är experten på sitt liv.Parterapi

En viktig bas för en fungerande parrelation är kärlek, ömsesidighet och känslomässigt stöd. Andra ingredienser är jämbördighet, närhet/intimitet och vänskap. Att kunna relatera till och kommunicera med varandra med öppenhet, förtroende och respekt. 

Det finns mängder av orsaker till att man som par beslutar sig för att söka terapi, några exempel är konflikter, otrohet, tillitsbrist av andra skäl eller en känsla av att ha kört fast eller gå på tomgång. Behöver du någon att prata med?Att söka psykoterapi är ofta resultatet av en inre process och ambivalens. Att ta kontakt eller ställa en fråga kan vara nästa steg i beslutet. Om du har frågor kring hur du går tillväga eller hur en terapi kan gå till går det fint att maila.


Grundström

Psykoterapi & Handledning AB

Besöksadresser

Linköping

S:t Larsgatan 25 A

I samma mottagning som

"Institutet för psykoterapi"


Stockholm f.o.m. 1/12 -2020

Linnégatan 44-46

"Psykoterapi Östermalm"

Tel :070-6566994


Mail: psykoterapi@grundstrom.net

Norrköping

Repslagaregatan 15

60225 NorrköpingPostadress

Garvaregatan 6A

60221 Norrköping

© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera