Om

Grundström

Psykoterapi & Handledning AB

Renée


Teoretisk bakgrund.

Fil. mag, leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Grundutbildad i Mentaliseringsbaserad psykoterapi och Interpersonell Psykoterapi. Jag har även vidareutbildning i Relationell korttidsperapi och . chefshandledning.


I mina terapier utgår jag från ett relationellt förhållningsätt och perspektiv både i individuella och parsamtal


"Relationell psykoterapi som begrepp syftar på relationers betydelse i två avseenden. Dels syftar ordet relationell på en människosyn och utvecklingspsykologi som utgår från att människors medfödda behov av relationer har avgörande betydelse för psykisk utveckling och välbefinnande. Vidare syftar relationell på att man i terapisituationen lägger stor vikt vid patient-terapeutrelationen och hur denna kan användas för att främja patientens utveckling." 


Erfarenhet


Under mitt yrkesliv har jag fått möjlighet att arbeta inom många olika områden och organisationer relaterat till psykisk ohälsa och människors utveckling. Jag har bland annat varit verksam inom psykiatri, primärvård och på privat mottagning . 

Alla möten med männsikor i livets olika skeden har givit mig en rik erfarenhet och många perspektiv på människors förutsättningar, lidande och inte minst förmågor.

Att handleda personal och studenter från olika sammanhang har varit och är fantastiskt utvecklande ur ett grupp och organisationspsykologiskt perspektiv.

Grundström

Psykoterapi & Handledning AB

Besöksadresser

Linköping

S:t Larsgatan 25 A

I samma mottagning som

"Institutet för psykoterapi"


Stockholm f.o.m. 1/12 -2020

Linnégatan 44-46

"Psykoterapi Östermalm"

Tel :070-6566994


Mail: psykoterapi@grundstrom.net

Norrköping

Repslagaregatan 15

60225 NorrköpingPostadress

Garvaregatan 6A

60221 Norrköping

© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera