Hem

Psykoterapi & Handledning

           

                  Fd Grundström Psykoterapi & Handledning  

                       

 Hit kan du vända dig för att få samtalshjälp vid, kris, depression, ångest eller andra känslomässiga svårigheter.


Kanske kör du fast i relationella mönster du vill ta dig ur. Du kan söka enskilt eller tillsammans med din partner.


Se vår nya hemsida.Söker du från öppenvårdspsykiatrin via Region Östergötland, vi kommer inom kort erbjuda samtalstider, gå till denna sida.

Individuell Terapi


Vad som leder fram till beslutet att söka psykoterapi är oftast väldigt skiftande. Kanske ett dåligt psykiskt mående som ångest, nedstämdhet, stress eller en kris. Det kan också vara utifrån en önskan att titta på och förstå sig själv i relation till andra.

Parterapi


Ibland uppstår svårigheter i parrelationen av olika orsaker som gör att man behöver stöd att komma vidare. Det kan vara kommunikationsproblem, otrohet eller en önskan att få hjälp i sin separation.

Handledning


I arbete med människor eller i en arbetsgrupp kan handledning vara ett stöd, ge nya perspektiv och möjlighet att dela erfarenheter.

Handledning i grupp eller individuellt kan bidra till att minska stress och konflikter på arbetsplatsen.

Eller så behöver man handledning som en del i sin psykoterapi utbildning.

Personalstöd


För organisationer och företag


  • Grupphandledning
  • Enskild handledning
  • Personalstöd
  • Chefstöd


Kontakta mig för frågor och infromation kring företagstjänster.

Psykoterapi och stödsamtal 

För att gå i psykoterapi behövs tid, engagemang och uthållighet. .


Initialt är det bra att ses en gång i veckan, efter en tid kan man utvärdera vad som är mest hjälpsamt i förändringsarbetet.

I början kan det kännas överväldigande att sätta ord på sådant som känns svårt och som man kanske inte pratat med någon annan om tidigare. Många upplever därför en ambivalens d.v.s. att terapin kan ta emot och kännas bra på samma gång. Jobbiga tankar och känslor lyfts i ett tryggt sammanhang hos din terapeut men du märker troligtvis en ökad medvetenhet och tankar hos dig själv mellan gångerna också.

Det är viktigt att du känner förtroende för din psykoterapeut, och att det känns bra att prata med hen. Känns det inte bra är det troligtvis inte något fel på varken terapeuten eller dig, kanske är ni inte är rätt för varandra.

 

 


Stödsamtal är just stöd, mer än att gå in i en förändringsprocess. Det kan vara under en akut övergående kris i livet. Intensiteten kan variera beroende på hur mycket stöd man upplever sig behöva. Det kommer du och din terapeut överens om.

 


Ta kontakt


Har du frågor eller vill boka en tid, skriv några rader här.

 
 
 
 

Besöksadress

Repslagaregatan 15

Norrköping


Tel: 070-6566994

Mail: psykoterapi@grundstrom.net